Thermos « Stelton »

Thermos « Stelton »

design : Erik Magnussen

circa 1970

Bakélite

 

Catégorie :